Leken 2009

Mient Jan Faber (1940)

Werd bekend als vredesactivist en secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Als één van de leiders van de internationale vredesbeweging in de jaren tachtig, verbond Faber de strijd tegen de wapenwedloop met de strijd voor democratie en mensenrechten in Oost-Europa. Na de val van de Muur richtte hij zijn aandacht op de oorlogen in voormalig Joegoslavië, het Midden-Oosten en Irak. Uitzonderlijk was zijn inzet voor de nabestaanden van de massamoord in Srebrenica. Hij werkt momenteel als bijzonder hoogleraar ‘Human security in war situations’ aan de VU.

Download hier de preek van Mient Jan Faber

Contact

http://www.preekvandeleek.nl/uploads/images/MientJanFaber_1.jpg

Lees/beluister ook